8-bit-sheep

8-bit-sheep on työstänyt hanketta, jossa he kehittävät oppaan asiakaskokemuksen optimointiin media-alalla. Oppaan tavoitteena on tiivistää asiakaslähtöisen ajattelun, asiakaskokemuksen optimoinnin ja datan hyödyntämisen ohjeita mahdollisimman käyttökelpoiseen ja konkreettiseen muotoon koko media-alan hyödynnettäväksi.

Oppaan työstämisen apuna on ollut media-alan johtajista koostuva ohjausryhmä ja media-alan yrityksiä on osallistettu hankkeessa aktiivisesti. Tarkoitus on löytää kansainvälisestikin koestettuja parhaita käytänteitä, joita voi soveltaa kansallisessa markkinassa sekä uutta tietoa ja näkemyksiä siitä, millaiset ratkaisut toimivat missäkin ympäristössä.

 

Ilmoittaudu Mediapäivään