Kuvagalleria

Coye Cheshire

Verkossa tapahtuvaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen erikoistunut professori Coye Cheshire kannustaa osallistujat miettimään, mitä voisimme oppia sosiaalisesta mediasta. Miten rakennetaan yhteisöllisyyttä ja sitoutetaan yleisöjä verkkomediaan?

Cheshire työskentelee professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyn viestintätieteiden laitoksella. Hän tutkii tietokonevälitteisessä viestintäympäristössä tapahtuvaa sosiaalisen vaihdon teoriaa, yhteistyötä, luottamusta ja ihmistenvälisiä suhteita.

Cheshire on teknologian puolestapuhuja ja tietotekniikkaharrastaja, joten hänen kiinnostuksensa sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan, internetiin, uusmediaan ja tietokonevälitteiseen viestintään yhdistyy luontevasti hänen henkilökohtaisissa ja ammatillisissa pyrkimyksissään.

>> Ohjelma

>> Ilmoittautuminen