Kaupan ja median konvergenssi: Miten sisällöt ja kauppa muodostavat uusia liiketoimintamalleja?

Media on läpikäynyt täydellisen digitaalisen murroksen, johon kauppa on vasta nyt joutumassa. Digitaalisuus toimii kuluttajien vallan kiihdyttäjänä. Tulevaisuuden kaupan on oltava merkityksellistä, kokemuksellista, vastuullista ja ennen kaikkea asiakaskeskeistä.

Merkityksellisyys ja kokemuksellisuus ei välity pelkkien tuotteiden kautta. Tulevaisuuden kaupanalan menestyjät luovat arvopohjaisia yhteisöjä ja asettavat asiakkaan keskiöön kaikessa toiminnassa. Tässä työssä laadukkaat, aidot ja merkitykselliset sisällöt ovat avainasemassa. Kaupan on toimittava yhtenä oman asiakassegmenttinsä mediana.

Samaan aikaan media hakee omaa tulokulmaansa digitaaliseen kauppaan. Alalla olevat suuret toimijat ovat myös meillä Pohjoismaissa tehneet merkittäviä sijoituksia ja yritysostoja sisällöllisesti laadukkaista digitaalisen kaupan yrityksistä ja jopa perustaneet omia rahastoja, joista tehdään sijoituksia nimenomaisesti verkkokauppaan. Menestyksen avainta median ja digitaalisen kaupan rajapintaan ei ole yksiselitteisesti löytynyt, mutta etsintä on aktiivista.

Mika Niemi kertoo Business Finlandin osuudessa esimerkkejä maailmalta ja Pohjoismaista, joissa kaupan ja median konvergenssi on selvästi näkyvissä, sekä pohtii radikaaleja liiketoimintamalleja, joilla synergioita voitaisiin saada aikaan.

Tutustu Mediapäivän ohjelmaan
Ilmoittaudu tapahtumaan