Kuvagalleria

Näin rakennat yhteisöllisyyttä verkossa

Mitä mediat voivat oppia vuorovaikutuksen rakentamisesta verkkoyhteisöissä? Professori Coye Cheshire tarjoaa vastauksia Mediapäivässä. Cheshire on tutkinut yli vuosikymmenen ajan luottamusta, kanssakäymistä ja motivaatiota erilaisissa virtuaaliympäristöissä.

”Puheenvuorossani käyn läpi, miten kannustat yhteisön jäseniä merkitykselliseen ja kaikkia hyödyttävään vuorovaikutukseen ja kuinka tuet luottamuksen kehittymistä käyttäjien ja palveluja tarjoavan yrityksen välillä”, Cheshire kuvailee esitystään.

”Kerron lisäksi esimerkkejä käytännön onnistumisista ja epäonnistumisista”, hän jatkaa.

Cheshire käsittelee esityksessään kulttuuristen erityispiirteiden ja kulttuurierojen vaikutusta verkossa tapahtuvaan kanssakäymiseen. Hän tarjoaa myös keinoja, joilla yhteisöön voidaan saada uusia jäseniä sekä motivoida vanhoja jäseniä aktiivisempaan osallistumiseen.

Professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyn viestintätieteiden laitoksella työskentelevä Cheshire on teknologian puolestapuhuja ja tietotekniikkaharrastaja. Hän on perehtynyt sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan, internetiin, uusmediaan ja tietokonevälitteiseen viestintään.

Coye Cheshire esiintyy Mediapäivän Muutossalissa tiistaina 13.11. klo 12.30.

Tutustu koko ohjelmaan
Ilmoittaudu tapahtumaan