Puheohjaus ja kasvotunnistus muuttavat kuluttajan arkea

Tekoäly arkipäiväistyy asiakkaille ja työntekijöille useilla toimialoilla, ja finanssiala on tässä muutoksessa ensimmäisten joukossa. Menestyminen liiketoiminnassa edellyttää teknologian mahdollisuuksien ymmärtämistä.

Tekoäly on tuonut finanssialalle merkittäviä hyötyjä automaation ja tehokkuuden kautta. Parhaillaan kehitys kulkee kohti parempaa asiakaskokemusta ja älykkäämpiä palveluita.

”Tulevaisuudessa uudenlaiset älykkäät käyttöliittymät, kuten puheohjaus ja kasvotunnistus, muuttavat finanssialaa ja erityisesti kuluttajien arkea”, Masa Peura OP Ryhmästä kertoo.

Peura on työskennellyt OP:n uusien liiketoimintojen, OP Labin ja innovaatiotoiminnan parissa. Tällä hetkellä hän vastaa OP Ryhmän maksamisen, tilien ja taloudenhallinnan palveluista.

Uusia ammatteja ovat tekoälykouluttaja ja chatbot-kuiskaaja

”Tekoäly arkipäiväistyy asiakkaille ja työntekijöille useilla toimialoilla, ja finanssiala on tässä muutoksessa ensimmäisten joukossa”, Peura toteaa.

Peuran mukaan OP Ryhmässä hyödynnetään tekoälyä jo varsin laajasti. Tärkeimpiä alueita ovat uudenlaiset dataan perustuvat pankkipalvelut, oman taloudenhallinnan toiminnallisuudet, automatisoidut lainatarjoukset ja luottopäätökset, automaattinen vakuusarviointi sekä asiakasdialogi chatbottien avulla. Lisäksi tekoälystä saadaan konkreettista hyötyä asiakasdatan analysoinnissa, asiakkuusjohtamisessa ja markkinoinnissa.

Menestyminen edellyttää teknologian mahdollisuuksien ymmärtämistä

 

OP Ryhmässä on viime vuosina panostettu erityisesti mobiilikehitykseen, ja siellä kasvu on myös ollut voimakkainta.

”Kuten monilla finanssitoimijoilla, myös meilläkin on vielä paljon töitä tehtävänä perinteisemmissä teknologiakerroksissa ja niiden uudistamisessa”, Peura korostaa.

”Kokonaisuutena olemme edenneet pitkälle uusien toimintamallien käyttöönotossa, ja siirtymä OP Ketterä -toimintamalliin tämän vuoden aikana on häivyttänyt liiketoiminnan ja kehityksen väliset raja-aidat ja mahdollistanut aikaisempaa huomattavasti joustavamman ja tehokkaamman etenemisen digitalisoituvassa liiketoiminnassa”, hän jatkaa.

Menestyminen liiketoiminnassa edellyttää Peuran mukaan teknologian mahdollisuuksien ymmärtämistä.

”Meillä tämä tarkoittaa käytännössä osaamisen ja työn murroskohtaa ja sitä, että entistä suurempi osa rooleista on suoraan teknologiaan liittyviä”, Peura toteaa.

”Murros näkyy meillä uutena osaamisvaatimuksena ja yllättävinäkin uusina rooleina, kuten esimerkiksi tekoälykouluttaja ja chatbot-kuiskaaja.”

OP on järjestänyt myös erillisiä tekoälytilaisuuksia, joissa on koulutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa yhteensä 200 johtajaa ja esimiestä tunnistamaan tekoälyn mahdollisuuksia.

Masa Peura kertoo Mediapäivässä OP Ryhmän näkökulmasta muutosvoimista, kuten robotiikasta ja tekoälystä.

Tutustu Mediapäivän ohjelmaan
Ilmoittaudu tapahtumaan