Kuvagalleria

Santtu Elsinen

Santtu Elsinen aloitti Alman johtoryhmässä konsernin CDO:na eli Chief Digital Officerina vuonna 2016. Suomalaisista mediayhtiöistä Alma Media on aloittanut digitransformaationsa jo varsin varhain, pari vuosikymmentä sitten, ja tällä hetkellä konsernin liikevaihdosta jo lähes puolet tulee digitaalisista lähteistä.

Muuntautuminen printtitalosta digitaaliseksi media- ja palveluyhtiöksi on syvällä Alma Median liiketoimintastrategiassa. Elsisen vastuualueisiin kuuluvat muun muassa konsernin yhteisten palvelualustojen ja teknologioiden kehitys, ICT-palvelukokonaisuuden hallinta ja tällä hetkellä erityisesti datan hyödyntäminen liiketoimintojen tukemiseksi.

Elsisen mukaan asiakasymmärrys, ketterä ja dataan perustuva palvelukehitys sekä operatiivinen tehokkuus ovat välttämättömiä median digitalisaation synnyttämien haasteiden kääntämiseksi mahdollisuuksiksi. Datan ja analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla on yhä tärkeämpää: datan avulla voidaan esimerkiksi osoittaa mainostaja-asiakkaille relevantteja yleisöjä, tarjota lukijoille sisältöjä oikeassa hetkessä sekä parantaa palveluiden käyttökokemusta. Kaikessa tässä kehityksessä teknologiakumppanuuksilla on olennainen rooli.

Ennen Alma Mediaa Elsinen on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Talentumissa, Satama Interactivessa ja Trainers’ Housessa sekä yrittäjänä Quartalissa. Hän on Digian ja Media-alan tutkimussäätiön hallitusten jäsen.

>> Ohjelma
>> Ilmoittautuminen