Vaikuttajamarkkinointi edellyttää huolellista suunnittelua

Mainostajat näkevät vaikuttajamarkkinoinnissa paljon mahdollisuuksia ja sen suosio onkin kasvussa. Vaikuttajamarkkinoinnissa onnistuminen kuitenkin edellyttää, että se integroidaan aidosti osaksi markkinointiviestinnän kokonaisuutta ja että sen toimivuutta mitataan tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Vaikuttaja voi teoriassa olla kuka vain: perinteinen julkkis, kuten muusikko, tai sitten sosiaalisen median kautta pinnalle ponnahtanut ihminen. Henkilöä ryhdytään yleensä kutsumaan vaikuttajaksi siinä vaiheessa, kun tällä on välineet tai valta vaikuttaa ihmisiin auktoriteettinsa, asemansa, tunnettuutensa tai esimerkiksi oman yleisönsä kautta. Yleisön synty perustuu usein jonkin alueen tieto-taitoon, oli se sitten spesifiä harrasteosaamista tai puhtaasti samaistuttavaa vertaistukea.

Vaikuttajamarkkinoinnin kannalta oleellista on, että vaikuttajalla on halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja, laadukkaista sisältöjä omissa somekanavissaan.

Suosio kasvussa

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on kasvanut viime vuodesta, ja vaikuttajayhteistyö nähdään tehokkaana markkinointikeinona, jolla on paljon potentiaalia. Tulokset käyvät ilmi PING Helsingin yhdessä Marketing Finlandin ja MARK ry:n kanssa toteuttamasta kyselystä.

Miten onnistumista mitataan?

”Omassa työssäni näkyy, että organisaatiot varaavat vaikuttajamarkkinoinnille oman, entistä isomman budjettirivinsä kampanja- tai jopa vuositasolla. Vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun käytetty aika on myös lisääntynyt”, Emilia Pikkuaho markkinointitoimisto Dagmarista kertoo.

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa integroida aidosti osaksi markkinointiviestinnän kokonaisuutta, ja sen toimivuutta on syytä mitata relevanteilla mittareilla. Huolellinen suunnitteluprosessi korreloi usein tulosten kanssa. Onnistuneista toteutuksista Pikkuaho mainitsee esimerkeiksi Paulúnsin ja Mehiläisen.

”Asiakkaamme Paulúnsin tapauksessa vaikuttajamarkkinoinnilla vahvistettiin positiointia hyvinvointibrändinä ja aktivoitiin kohderyhmää harkitsemaan tuotteiden ostamista”, Pikkuaho toteaa.

”Henkilökohtaisesti fiilistelen Mehiläisen ja Pupulandian yhteistyötä: avointa ja tärkeää keskustelua ja tietoa nuorten naisten hedelmällisyydestä ja uupumuksesta”, hän paljastaa.

Inna-Pirjetta Lahti PING Helsingistä nostaa esille kaksi erittäin ajankohtaista ja tuloksiltaan poikkeuksellisen onnistunutta casea #vaihtovuosisodankylässä ja #yearinclarion.

Vaihtovuosi Sodankylässä -kampanjassa helsinkiläinen tubettajaperhe muutti kokonaiseksi vuodeksi Lappiin. YearInClarion-yhteistyössä somepersoona siirtyi puolestaan asumaan Helsingisssä sijaitsevaan Clarion-hotelliin.

Vaikuttajia tarjolla vain harvoille brändeille?

Vaikuttajamarkkinoinnilta vaaditaan jatkossa entistä enemmän tuloksia – tekemisen tulee näkyä esimerkiksi brändimittareissa tai suoraan myynnissä. Haasteena on tämän ajattelun jalkauttaminen käytäntöön eli mitä se tarkoittaa suunnitteluprosessin ja toisaalta mittaamisen kannalta.

Pikkuahon mukaan vaikuttajamarkkinointia tulisikin tehdä ja tarkastella osana koko markkinoinnin kokonaisuutta, ja tällöin myös mittaamiseen vaaditaan panostuksia ja kokonaisvaltaista lähestymistä. Esimerkiksi sitoutumisasteen tuijottamisesta pitää uskaltaa luopua ja panostaa vaikkapa kampanjatutkimuksiin.

”Vaikuttajayhteistyön budjetointi, suunnittelu ja toteuttaminen strategisesti vaatii osaamista ja resursseja”, Inna-Pirjetta Lahti puolestaan muistuttaa.

Kaupallisia yhteistöitä on tällä hetkellä paljon. Niin markkinoijan kuin vaikuttajankin näkökulmasta on todella tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten pystytään säilyttämään uskottavuus ja luottamus kuluttajiin. Ratkaisuksi on ehdotettu aitoja, pitkäjänteisiä, jopa usean vuoden brändilähettiläsyhteistöitä.

”Jos ja kun tämä kehityskulku menee entisestään eteenpäin, voi se markkinoijan näkökulmasta tarkoittaa, että halukkaita vaikuttajia yhteistyöhön löytyy vain harvoille ja valituille brändeille”, Pikkuaho korostaa.

Emilia Pikkuaho Dagmarista ja Inna-Pirjetta Lahti PING Helsingistä luotaavat Mediapäivässä vaikuttajamarkkinoinnin trendejä vuonna 2020.

Tutustu Mediapäivän ohjelmaan
Ilmoittaudu tapahtumaan