Web3 tarjoaa mediayhtiöille mahdollisuuden sitouttaa yleisöä aiempaa suoremmalla tavalla

Amerikkalainen aikakauslehtien kustannusyhtiö Condé Nast perusti vuosia sitten New Business Innovation -tiimin johtamaan uusien liikeideoiden tutkimusta, kehitystä ja hautomista. Parhaillaan tiimi keskittyy rakentamaan yrityksen web3-strategiaa.

Condé Nastin New Business Innovation -tiimissä työskentelee joukko poikkitoiminnallisia ryhmiä, joita johdetaan muotoiluajattelun viitekehyksen kautta. Lanseerattuaan onnistuneesti useita jäsenohjelmia, kuten Vogue Business ja Vogue Club, tiimi siirtyi tutkimaan web3-kulttuurin ja -teknologian mahdollisuuksia. Siirtymä tapahtui luonnollisesti, koska samoin kuin jäsenyyksien kohdalla, myös suuri osa web3:n kulttuurista on yhteisön sitoutumista ja osallistumista.

New Business Innovation -tiimin Senior Innovation Manager Siobhan Keam työskentelee monialaisten ryhmien kanssa auttaakseen heitä ymmärtämään ja kokeilemaan web3:n tarjoamia mahdollisuuksia. Hän on muun muassa työskennellyt GQ-miestenlehden tiimin kanssa perustaakseen heille yhteisön Discord-keskustelualustalle ja kokeillakseen tokenisaatiota yhteisön aktivointityökaluna.

Keamin mukaan web3 tarjoaa mediayhtiöille mahdollisuuden sitouttaa uusia ja nykyisiä yleisöjä suoremmalla tavalla kuin mitä moni tällä hetkellä tekee. ”Siirtyminen lähetystyylisestä viestinnästä aktiivisempaan vuoropuheluun luo syvemmän uskollisuuden ja luottamuksen tunteen näissä yhteisöissä ja antaa brändeille mahdollisuuden oppia suoraan ihmisiltä, ​​joiden kanssa ne ovat tekemisissä”, Keam kertoo.

Token-teknologiaa, kuten NFT:itä, voidaan käyttää keinona ansaita rahaa tästä sitoutumisesta ja tuesta, jos se tehdään tavalla, joka on aito brändille ja resonoi yhteisön kanssa. Keam nostaa TIME-lehden esiin esimerkkinä onnistuneesta web3-teknologian hyödyntämisestä. ”TIME-lehti ja heidän TIMEPieces NFT-yhteisönsä ovat täydellinen esimerkki mediabrändin web3-teknologian hyödyntämisestä sitoutuneen yleisön rakentamisessa, taiteilijoiden tukemisessa sekä tulojen hankkimisessa”, Keam toteaa.

 

Siobhan Keam on yksi Mediapäivän puhujista 25.1.2023.

Tutustu Mediapäivän ohjelmaan

Ilmoittaudu Mediapäivään