Audio on väkevä media, kun siitä otetaan kaikki hyöty irti

Brändäyksessä keskitytään useimmiten visuaaliseen puoleen: muun muassa väreihin, logoihin ja fontteihin. Äänibrändäys laajentaa näkökulman organisaation äänimaailmaan ja keskittää huomion esimerkiksi liiketilojen äänimaisemaan, brändiin liitettävään musiikkiin ja puheääneen sekä tuotteiden ääniin ja vaikkapa podcasteihin. Yksinkertaisimmillaankin äänibrändäyksestä tulee mieleen brändien äänisloganit tai tunnusmusiikit.

Miten äänellä sitten voidaan vaikuttaa, ja miksi yritysten kannattaisi kiinnittää huomiota ääneen ja äänimaailmaan?

Riku Talvitie on Sanoma Media Finlandin audion alan Commercial Creative Manager. Hän konseptoi, tuotteistaa ja kaupallistaa mainosratkaisuja Sanoman audiossa. Talvitie pyrkii omalta osaltaan kehittämään audiomedian tarjontaa mainostajille. Tämä pitää sisällään niin sparrailua radion toimitusten kanssa kuin myyjien kanssa. Tavoitteena on saada audiototeutuksista mahdollisimman luovia ja tehokkaita. ”Audio on väkevä media, kun siitä otetaan kaikki hyöty irti”, Talvitie kertoo.

Yrityksen brändiä miettiessä visuaalinen puoli on jo vakiintunut tapa miettiä yrityksen ulosantia. ”Jos brändien visuaalisuutta, värejä ja fontteja suunnitellaan pikkutarkasti, niin miksi toinen aisti jätetään kokonaan huomiotta?” Talvitie huomauttaa. Äänibrändäyksellä huomioarvo voikin olla helpommin saavutettavissa kuin visuaalisin tavoin, sillä äänelle on ainakin vielä tarjolla vähemmän viestejä.

Yrityksien ensiaskeleille äänen maailmassa Talvitiellä on yksinkertainen vinkki: ”Rohkeasti vain yhteydenotto audiomainontaa ja audioratkaisuja tarjoavaan kumppaniin! Ammattilaiset osaavat kyllä kartoittaa tarpeen ja rakentaa räätälöidyn ehdotuksen.”

Äänen vaikutus on ennen kaikkea alitajuntainen. Ääni auttaa muistamaan asioita. ”Nämä ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia toimivalle mainonnalle”, Talvitie sanoo.

Äänen vaikutuksesta mainosvälineenä päästään kuulemaan tarkemmin Talvitien ja Bauer Median Lauri Domnickin esityksessä Mediapäivässä 26.1.2022.

Tutustu Mediapäivän ohjelmaan

Ilmoittaudu Mediapäivään