Kuvagalleria

Järjestäjät

Mediapäivän järjestävät Medialiitto, Aikakausmedia, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys ja Graafinen Teollisuus.

Mediapäivän kumppaneita ovat Media-alan tutkimussäätiö, Mediapooli, RadioMedia, Business Finland, Pressdoor, Namia ja STT.

Mediapäivän koordinaattorina toimii Medialiiton markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Leena Kurkinen, leena.kurkinen@medialiitto.fi, puh. 050 5315 465.

Medialiitto valvoo yksityisten media- ja painoyritysten etua työmarkkinoilla ja lainsäädännössä. Jäsenyrityksemme edistävät sananvapautta, kotimaista kulttuuria ja demokratiaa tuottamalla suomalaisille laadukkaita mediatuotteita ja -palveluja. Liitto edustaa noin 700 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä.

 

Aikakausmedia eli Aikakauslehtien liitto on aikakauslehtikustantajien ja -julkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka 266 jäsentä julkaisevat 508:aa eri aikakauslehteä tai sähköistä julkaisua. Liitossa ovat edustettuna yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet.

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Liiton toimintoja ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta, tutkimus ja markkinointi, viestintä ja koulutus sekä mediakasvatus.

 

Graafinen Teollisuus on kirjapainojen ja muiden graafisen tuotannon yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto parantaa 190:n jäsenyrityksensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Liitto seuraa jäsenyrityksiä koskevan lainsäädännön kehittymistä ja ohjaa jäseniään sen soveltamisessa. Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta sekä kehittää alan ammatillista koulutusta.

 

 

Sanomalehtien Liitto on ajanut sanomalehtien ja kustantajien etuja ja yhteistyötä jo vuodesta 1908. Jäseninä on 124 jäsenyritystä, jotka julkaisevat yhteensä 177 sanomalehteä, 53 kaupunkilehteä ja 2 verkkolehteä. Liittoon kuuluvat valtakunnalliset, maakunnalliset, alueelliset, paikallis- ja kaupunkilehdet.

Liiton tehtävänä on parantaa sanomalehtien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistää sanomalehtien lukemista. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä.

 

 

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien aatteellinen etujärjestö, joka on perustettu jo 1858. Se edistää kustannustoimintaa, kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta ja sananvapautta. Yhdistys järjestää koulutusta, neuvoo jäseniään sekä tuottaa tilastotietoa.

Kustannusyhdistyksen 100 jäsenyritystä vastaavat noin 90-prosenttisesti maan kirjatuotannosta ja -myynnistä. Jäsenyritykset julkaisevat vuosittain yli 7000 kirjanimikettä, joista puolet on uutuuksia.