Järjestäjät

Mediapäivän järjestävät Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, Medialiitto, RadioMedia, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys. Mediapäivän koordinaattorina toimii Medialiiton markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Leena Kurkinen, leena.kurkinen@medialiitto.fi, puh. 050 5315 465.Aikakausmedia

Aikakausmedia eli Aikakauslehtien liitto on aikakauslehtikustantajien ja -julkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka 258 jäsentä julkaisevat yhteensä 495 eri aikakauslehteä ja digitaalista julkaisua. Liitossa ovat edustettuna yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet.

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Liiton toimintoja ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta, tutkimus ja markkinointi, viestintä ja koulutus sekä mediakasvatus.

Graafinen Teollisuus

Graafinen Teollisuus on kirjapainojen ja muiden graafisen tuotannon yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto parantaa 190:n jäsenyrityksensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Liitto seuraa jäsenyrityksiä koskevan lainsäädännön kehittymistä ja ohjaa jäseniään sen soveltamisessa. Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta sekä kehittää alan ammatillista koulutusta.

Medialiitto

Medialiitto valvoo yksityisten media- ja painoyritysten etua työmarkkinoilla ja lainsäädännössä. Liiton jäsenyritykset edistävät sananvapautta, kotimaista kulttuuria ja demokratiaa tuottamalla suomalaisille laadukkaita mediatuotteita ja -palveluja. Medialiitto edustaa noin 680:tä yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä.

RadioMedia

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö. Sen jäseninä on 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä yli 100 radiokanavaa.

RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan.

 

Sanomalehtien Liitto

Sanomalehtien Liitto on ajanut sanomalehtien ja kustantajien etuja ja yhteistyötä jo vuodesta 1908. Jäseninä on 122 jäsenyritystä, jotka julkaisevat yhteensä 174 sanomalehteä, 60 kaupunkilehteä, 3 verkkojulkaisua ja 4 muuta lehteä. Liittoon kuuluvat valtakunnalliset, maakunnalliset, alueelliset, paikallis- ja kaupunkilehdet.

Liiton tehtävänä on parantaa sanomalehtien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistää sanomalehtien lukemista. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä.

 

Suomen Kustannusyhdistys

 

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien aatteellinen etujärjestö, joka on perustettu jo 1858. Se edistää kustannustoimintaa, kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta ja sananvapautta. Yhdistys järjestää koulutusta, neuvoo jäseniään sekä tuottaa tilastotietoa.

Kustannusyhdistyksen 100 jäsenyritystä vastaavat noin 90-prosenttisesti maan kirjatuotannosta ja -myynnistä. Jäsenyritykset julkaisevat vuosittain yli 7000 kirjanimikettä, joista puolet on uutuuksia.