Verkostoitumista Mediapäivän tauolla.

Järjestäjät

Mediapäivän järjestävät Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, Medialiitto, RadioMedia, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys. Mediapäivän koordinaattorina toimii Medialiiton viestintäasiantuntija Leena Kurkinen, leena.kurkinen@medialiitto.fi, puh. 050 5315 465.Aikakausmedia

Aikakausmedia eli Aikakauslehtien liitto on aikakauslehtikustantajien ja -julkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka 247 jäsentä julkaisevat yhteensä 479:ää eri aikakauslehteä ja digitaalista julkaisua. Liitossa ovat edustettuna yleisömediat, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Liiton toimintoja ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta, tutkimus ja markkinointi, viestintä ja koulutus sekä mediakasvatus.

 

Graafisen Teollisuuden logo.

Graafinen Teollisuus on kirjapainojen ja muiden graafisen tuotannon yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto parantaa jäsenyrityksiensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Liitto seuraa jäsenyrityksiä koskevan lainsäädännön kehittymistä ja ohjaa jäseniään sen soveltamisessa. Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta sekä kehittää alan ammatillista koulutusta.

Medialiitto

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. Jäsenjärjestöjä ovat Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, RadioMedia, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys. Medialiitto edustaa noin 700:aa yritystä uutismedian, aikakausmedian, kirjojen ja oppimateriaalin kustantamisen sekä painamisen, radio- ja tv-toiminnan ja jakelun alueilla. Media-alan ja painoalan yritykset työllistävät Suomessa suoraan 22 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,4 miljardia euroa.

 

RadioMedia

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö. Sen jäseninä on 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä yli 100 radiokanavaa.

RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan.

 

Sanomalehtien Liitto

Sanomalehtien Liitto on ajanut sanomalehtien ja kustantajien etuja ja yhteistyötä jo vuodesta 1908. Sanomalehtien Liiton jäseninä on 114 yritystä. Liiton jäsenyritykset ovat sanoma- ja kaupunkilehtien julkaisijoita, konserniyhtiöitä, jakeluyhtiöitä, kuva- ja uutistoimistoja, markkinointiyhtiöitä ja sanomalehtipainoja. Liittoon kuuluu 169 sanomalehteä, 57 kaupunkilehteä, 2 verkkojulkaisua ja 4 muuta lehteä.

Liiton tehtävänä on parantaa sanomalehtien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistää sanomalehtien lukemista. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä.

 

Suomen Kustannusyhdistys

 

Suomen Kustannusyhdistys on kirja- ja oppimateriaalikustantajien edunvalvontajärjestö. Se on perustettu vuonna 1858 ja on Suomen vanhin toimialajärjestö.

Edunvalvonnassaan yhdistys pyrkii edesauttamaan kustantamisen edellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon. Se hankkii ja jakaa tietoa jäsenilleen ja alasta kiinnostuneille, tarjoaa koulutusta sekä tukee monimuotoisten jakeluteiden kehitystä. Aatteellisena järjestönä yhdistys tekee toimia lukemisen edistämiseksi.