Ilmoittaudu

Kumppanit

Media-alan tutkimussäätiö

Media-alan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

 

Mediapooli

Mediapooli

Mediapooli kehittää media-alan jatkuvuuden- ja riskienhallintaa sekä valmiustoimintaa. Mediapoolin tavoite on turvata median toiminta Suomessa kaikissa olosuhteissa. Poolin toiminnan ydin on tukea tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutuminen.

 

RadioMedia

RadioMedia

RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

 

 

Business Finland

 

Business Finland

​Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo edellytyksiä uudelle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Business Finlandin huippuasiantuntijat ja uusin tieto nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

 

Pressdoor

Pressdoor

Pressdoor on suomalainen startup, jonka maksupalvelun avulla sanoma- ja aikakauslehdet sekä muut itsenäiset sisällöntuottajat voivat digitaalisesti myydä yleisöilleen yksittäisiä juttuja, päivän tai viikon lukuoikeuksia, teemakohtaisia tilauksia sekä muita digitaalisia pientuotteita. Maksujärjestelmän lisäksi Pressdoorin kehittämään digitaaliseen ekosysteemiin kuuluvat erilaiset sisällön suosittelutyökalut.