Kuvagalleria

Mediapäivän kumppanit

Kumppanit

 

Media-alan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

 

Mediapooli

 

Mediapooli kehittää media-alan jatkuvuuden- ja riskienhallintaa sekä valmiustoimintaa. Mediapoolin tavoite on turvata median toiminta Suomessa kaikissa olosuhteissa. Poolin toiminnan ydin on tukea tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutuminen.

 

RadioMedia

 

RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

 

 

Business Finland

​Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo edellytyksiä uudelle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Business Finlandin huippuasiantuntijat ja uusin tieto nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

 

Pressdoor

 

Pressdoor on suomalainen startup, jonka maksupalvelun avulla sanoma- ja aikakauslehdet sekä muut itsenäiset sisällöntuottajat voivat digitaalisesti myydä yleisöilleen yksittäisiä juttuja, päivän tai viikon lukuoikeuksia, teemakohtaisia tilauksia sekä muita digitaalisia pientuotteita. Maksujärjestelmän lisäksi Pressdoorin kehittämään digitaaliseen ekosysteemiin kuuluvat erilaiset sisällön suosittelutyökalut.

 

Namia

Namia on kotimainen kasvuyritys, jonka missiona on auttaa media murroksen yli. Yrityksen tuotteita ja palveluita käyttävät verkkolehdet, uutistoimistot ja media-alan järjestöt. Olennainen osa Namian toimintaa ovat erityisesti medialle suunnatut robotiikan ja koneoppimisen ratkaisut.

 

STT

 

Suomen Tietotoimisto STT on monipuolinen media- ja viestintätalo. STT tarjoaa medialle muun muassa erilaisia uutis- ja kuvapalveluita. Näihin kuuluvat myös uutissuunnitteluun ja muihin toimituksellisen työn vaiheisiin liittyvät palvelut. STT kehittää aktiivisesti toimitustyötä helpottavia ja automatisoivia työkaluja, joista Mediapäivässä on esittelyssä verkkosivujen seurantaan tarkoitettu STT Pikkulintu.