Risto Lätti

Kauppatieteiden maisteri Risto Lätti on tulevaisuudentutkija ja strategiakonsultti. Hän vastaa strategiatoimisto Capfulilla ennakoinnin ja skenaariotyön menetelmien ja prosessien kehittämisestä, sekä johtaa valikoituja projekteja.

Lätti toimii media-alan tulevaisuusselvityksen – Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun lähteinä – projektijohtajana. Kokemusta hänellä on lähes sadasta erilaisesta ennakointiprojektista liittyen esimerkiksi tulevaisuuden työhön, liikkumiseen, teknologisiin innovaatioihin, kestävään kehitykseen, energiaan, digitalisaation vaikutuksiin, ja kyberturvallisuuteen sekä organisaatioiden ennakointikyvykkyyksien kehittämiseen.

Aikaisemmin Lätti toimi asiantuntijana Demos Helsingillä sekä opetti tulevaisuudentutkimusta Aalto-yliopistossa ja Helsingin seudun kesäyliopistossa.

 

Ilmoittaudu Mediapäivään