Jenna-Riia Oldenburg

Jenna-Riia Oldenburg on muotoilun, ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen ja laadullisen tutkimuksen ammattilainen, joka toimii rakennetun ympäristön digitalisaation asiantuntijana Sitowise Oy:n digitaalisten ratkaisujen yksikössä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat strateginen muotoilu, liiketoimintamuotoilu, systeemityö ja tulevaisuudentutkimus. Oldenburgilla on 15 vuoden kokemus monipuolisista ICT-työtehtävistä useilta toimialoilta, kaupunkiympäristöstä kriittisen turvallisuuden aloihin.

Oldenburg vetää Mediapäivässä Mediapoolin skenaariotyöpajan, jossa pohditaan, saadaanko painettu sanomalehti jaettua 2030-luvulla.

 

Ilmoittaudu Mediapäivään