Saadaanko painettu sanomalehti jaettua 2030-luvulla?

Mediapoolin skenaariotyöpajassa kerätään näkemyksiä painettujen sanomalehtien jakelun tulevaisuusskenaarioista erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Tuloksia hyödynnetään osana Mediapoolin selvitystyötä jakelun logistiikan, huoltovarmuuden ja tiedonvälityksen turvaamisesta harvaan asutuilla alueilla 2030-luvulla.

Työpajan vetää Sitowise Oy:n vanhempi asiantuntija Jenna-Riia Oldenburg, joka on muotoilun, ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen ja laadullisen tutkimuksen ammattilainen. Oldenburgin erityisosaamisalueita ovat strateginen muotoilu, liiketoimintamuotoilu, systeemityö ja tulevaisuudentutkimus.