Richard Fletcher

Richard Fletcher toimii tutkimusjohtajana Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa. Häntä kiinnostavat erityisesti maailmanlaajuiset digitaalisen uutiskulutuksen trendit, vertaileva mediatutkimus sekä uuden teknologian käyttö uutistoimituksissa.

Fletcher on maailman suurimman vuosittaisen kansainvälistä uutisten kulutusta selvittävän Digital News Report -tutkimuksen johtava tutkija ja yhteiskirjoittaja. Hän myös käyttää tutkimuksen kyselydataa perustana vertaileville kansainvälisille tutkimuksille uutisten kulutuksen malleista, yleisön sirpaloitumisesta ja polarisaatiosta, hakukoneiden ja sosiaalisen median vaikutuksista uutisten käyttöön, luottamuksesta uutisiin sekä verkkouutisten maksamisesta.

Fletcher opastaa Mediapäivän työpajassa kustantajia valmistautumaan tulevaan.

 

Ilmoittaudu Mediapäivään